Arkiv 2015

ARKIV 2015Informationsblad nr 4 för 2015.

Järnvägsmusei Vänner, Svenska Järnvägsklubben och Sveriges Järnvägsmuseum arrangerar två ångloksdragna resor på inlandsbanan, IB16. Det är två olika resor som har olika innehåll.

Rail Test Nordic, nulägesrapport nr 16.

Informationsblad nr 3 för 2015.

Reseberättelse från medlem IBV Magnus Brynjer.

Rail Test Nordic. Nulägesrapport 15.

Inlandsbanan i Almedalen 29 juni!

Inlandsbanan testar förnyelsebart bränsle!

Fler artiklar om Inlandsbanan: http://www.jarnvagsnyheter.se/tag/inlandsbanan

2015-05-18

Nytt fält i menyn till vänster "Bidrag" Förenklar för den som önskar ge ett bidrag till föreningen!

2015-05-18

Utskick till medlemmarna av infoblad 2 för 2015, samt protokollet från årsstämman och resultatet av medlemsenkäten är utskickat på mail.

Senast nytt från testbanan i Arvidsjaur. www.railtestnordic.com

Den största outnyttjade potentialen finns i Svealands och Norrlands Inland!

Artikel www.ief.se

Företag vill satsa på Inlandsbanan! Artikel i Nya Wermlands tidningen, nwt.se

Nästa steg för tågtestbanan. Artikel i norran.se

Kallese till årsstämman 2015-04-25!

Informationsblad nr 1 för 2015.

Inlandsbanan har framtiden för sig! Artikel i ÖP!

Fiskarheden Trävaru AB i Malungfors. Nu har man blivit utnämd till året exportföretag!