GDPR

GDPR

 
 
 
 
 
 
Jag/vi godkänner GDPR i föreningen Inlandsbanans Vänner
Jag/vi godkänner INTE GDPR i föreningen Inlandsbanans Vänner
Ta kontakt med mig angående GDPR
 
 

Om det inte går att skicka formuläret!

Då har du glömt att fylla i något av

fälten som har en asterix *

General Data Protection Regulation


GDPR gäller från och med den 25 maj 2018 och ersätter nuvarande

Personuppgiftslagen (PuL). Den nya dataskyddslagen syftar till att skydda

individen och reglera hur företag och föreningar får hantera personuppgifter.


Föreningen Inlandsbanans Vänner vill ha ert samtycke till att administrera era

personuppgifter för att kunna genomföra utskick av medlemsbevis, informationsblad

m.m. samt att kundtjänst Inlandsbanan AB får ta del av medlemsförteckningen för att stämma av våra rabatter.


Personuppgiftsansvarig i föreningen Inlandsbanans Vänner:

Kassör och medlemsregistrator Ove Strid, ove.strid@inlandsbanansvanner.se

070-339 36 54.


Era personuppgifter behandlas endast av medlemsregistrator i föreningen, samt att

styrelse, revisorer och kundtjänst IBAB får ta del av medlemsförteckningen.

Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till andra parter.


Personuppgifterna som kommer att behandlas är:

Namn på huvudmedlem, adress och kontaktuppgifter som mobiltelefon och epostadress

samt namn på familjemedlemmar.


Efter avslutat av medlemskap lagras uppgifterna i ett (1) år som sedan raderas.


Begäran om eget utdrag ur medlemsregistret eller återkallelse av samtycke.

Kontakta oss med e-post eller brev.

Med e-post: gdpr@inlandsbanansvanner.se,

Med brev: Föreningen Inlandsbanans Vänner, c/o Ove Strid Timmervägen 13,

831 72 Östersund