Styrelsen

STYRELSEN

Kontaktinformation till styrelseledamöterna.


Ledamöter valda vid årsmötet 2023-04-29, konstituerades senare till desssa funktioner förutom ordförande som väljs på årsmötet.

Ordförande:

Thorbjörn Wall

Mobiltelefon:

070-554 06 36

Mailadress:


Sekreterare:

Inga-Britt Hultmar

Mobiltelefon:

070-294 71 05

Mailadress:

ingabritt.hultmar@gmail.comKassör:

Ove Strid

Mobiltelefon:

070-339 36 54

Mailadress:


Ledamot:

Ulla Cavander

Mobiltelefon:

070-438 72 63

Mailadress:


Ledamot:

Lars Holmqvist

Mobiltelefon:

070-654 05 03

Mailadress:


Suppleant:

Sven Jernberg

Mobiltelefon:

073-067 71 41

Mailadress:

hampusjernberg@telia.com

Suppleant:

Vakant

Mobiltelefon:

Mailadress: