Styrelsen

STYRELSEN

Kontaktinformation till styrelseledamöterna.


Ledamöter valda vid årsmötet 2023-04-29, konstituerades senare till desssa funktioner förutom ordförande som väljs på årsmötet.

Ordförande:

Hans Wickström 

Mobiltelefon:

070-686 14 87 

Mailadress:


Sekreterare:

Mobiltelefon:

Mailadress:Kassör:

Ove Strid

Mobiltelefon:

070-339 36 54

Mailadress:


Ledamot:

Mobiltelefon:

Mailadress:


Ledamot:

Thorbjörn Wall

Mobiltelefon:

070-554 06 36

Mailadress:


Suppleant:

Ulla Cavander

Mobiltelefon:

070-438 72 63

Mailadress:Suppleant:

Lars Holmqvist

Mobiltelefon:

070-654 05 03

Mailadress: