Om föreningen

OM FÖRENINGEN

Föreningen bildades i Östersund 2007-04-20 samt vid ett telefonmöte 2007-05-04.

Protokoll


Dessa stadgar har antagits 2007-05-04 av interimsstyrelsen, vid föreningens bildande i Östersund. Stadgarna reviderades 2013-05-25.

Stadgar


Avsiktsförklaring i december 2007.

Avsiktsförklaring


Årsmötesprotokoll

Verksamhetsår

Datum för årsmötet

Val av ledamöter för år

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

Inget val p.g.a. covid

2020

2021

2021

2022

2022

2023

2023

2024