Om föreningen

OM FÖRENINGEN

Föreningen bildades i Östersund 2007-04-20 samt vid ett telefonmöte 2007-05-04.

Protokoll


Dessa stadgar har antagits 2007-05-04 av interimsstyrelsen, vid föreningens bildande i Östersund. Stadgarna reviderades 2013-05-25.

Stadgar


Avsiktsförklaring i december 2007.

Avsiktsförklaring


Årsmötesprotokoll:

| 2008-05-17 | 2009-05-16 | 2010-05-08 | 2011-05-07 | 2012-06-02 | 2013-05-25 | 2014-04-26 |

| 2015-04-25 | 2016-04-23 | 2017-04-29 | 2018-04-28 | 2019-04-27 |